Nieuws

De bouwvak zit er weer bijna op!
 
De bouwvak in het zuiden van het land loopt op zijn einde, waarna er weer volop gewerkt kan gaan worden aan het project in Meerhoven. Het schiet in ieder geval al aardig op ter plaatse!
 
Hovenstaete
 
Hovenstaete

Bladel, 25 augustus 2016

Informatieavond Herontwikkeling De Hoeven 2
 
Gisterenavond heeft SchipVast haar plan gepresenteerd inzake de herontwikkeling van het perceel aan De Hoeven 2 te Reusel. Wij zijn voornemens om op dit perceel een migrantenlogiesgebouw (MLG) te realiseren. Na een korte introductie door Hans van Steensel werd het plan toegelicht door Nick Tops, waarna er aan het einde van de presentatie volop gelegenheid was voor het publiek om vragen te stellen. Ook wethouder Van de Ven en beleidsmedewerkster Verkooijen waren bij de avond aanwezig. Ruim 60 buurtbewoners maakten gebruik van de uitnodiging om naar het plan te komen luisteren in De Wekker.
 
Het was een beladen avond, hetgeen wij als SchipVast begrijpen, aangezien dergelijke projecten vaak gevoelig liggen.
 
Tijdens de vragenronde kwam de bezorgdheid van de buurtbewoners met betrekking tot bepaalde aspecten op het gebied van veiligheid en overlastpreventie naar voren. Indien het gaat om het meedenken over het beheersaspect, zijn wij als SchipVast blij om te zien dat er constructief werd meegedacht over ons voornemen om een beheersoverleggroep op te richten. Wij als SchipVast willen immers met respect met de buurt omgaan en willen de buurtbewoners daarom nauw betrekken bij het verder uitwerken van de plannen en het opstellen van een beheersplan. Een dergelijk plan wordt samengesteld in de beheersoverleggroep, waarvan een aantal vertegenwoordigers van de buurt lid zullen zijn. Met elkaar kunnen we op die manier naar de mogelijkheden kijken om de veiligheid te waarborgen en (eventuele) overlast te voorkomen. Ook kunnen we in deze groep de gang van zaken binnen het migrantenlogiesgebouw periodiek evalueren en kunnen er verbetervoorstellen met betrekking tot het beheer besproken worden.
 
Wij hopen dat we met behoud van een goede verstandhouding met de buurt het project tot een goed einde kunnen brengen.
 
Informatieavond
 

Informatieavond

Bladel, 24 augustus 2016

Heeft u het ook al gelezen?
 
Vandaag is er een mooi artikel verschenen in het Eindhovens Dagblad over ons project Villa Bleijenburgh, geschreven door journalist Twan Linders. Een verkorte versie van het artikel is tevens te vinden op de website van het Eindhovens Dagblad. (klik hier)
 
Artikel Eindhovens Dagblad

Bladel, 18 augustus 2016

Vacature vervuld!
 
Ons groeiende bedrijf heeft behoefte aan ondersteuning bij het vele werk dat de verdere ontwikkeling van de organisatie met zich meebrengt. Vanwege de sterke groeistrategie die we hanteren voor de komende jaren waren we daarom op zoek naar een Junior Vastgoedmedewerker.
 
Inmiddels is de vacature vervuld. Nick Tops zal op korte termijn ondersteund gaan worden door Dirk Waterschoot. Hierbij zal Nick Tops zich voortaan meer gaan richten op de vastgoedontwikkeling, naast het vastgoedbeheer, en zal Dirk Waterschoot ondersteuning gaan bieden op het gebied van vastgoedbeheer.
 
SchipVast bedankt de andere sollicitanten en wenst hen veel succes toe in hun verdere loopbaan.

Bladel, 29 juli 2016