Villa Bleijenburgh, Bladel

  • Villa Bleijenburgh
  • Villa Bleijenburgh
  • Villa Bleijenburgh
  • Villa Bleijenburgh

Villa Bleijenburgh

In samenwerking met o.a. geWOON Architecten, UrbiTom, Van Steensel Consultants en Bouwbedrijf De Kempen heeft SchipVast het project Villa Bleijenburgh gerealiseerd.

De te ontwikkelen locatie is gelegen langs de westelijke entree van de kern Bladel, op en naast het perceel van de bestaande villa aan de Bleijenhoek 50. Gelet op de reeds aanwezige diepe tuin achter de bestaande villa van zo'n 2000 m² groot, de reeds aanwezige faciliteiten in de villa (o.a. zwembad), de ruimte op het naastgelegen perceel en de stijgende vraag naar beschermde woonlocaties met voorzieningen voor ouderen door verschijnselen zoals de vergrijzing en de terugtredende overheid, leende de planlocatie zich goed voor een nadere invulling gericht op het realiseren van een zorgwoningcomplex met faciliteitengebouw en omsloten park.

De locatie op de hoek Bleijenhoek/Rondweg vormt bovendien een zichtlocatie langs de westelijke entree van de kern Bladel. Het project vormt daarmee een landmark, hetgeen aansluit bij de wens van de gemeente om op deze locatie een landmark te creëren. De invulling van de behoefte aan woningen die geschikt zijn voor zorg sluit bovendien goed aan op de gemeentelijke Woonvisie.

Er wordt diversiteit gecreëerd in vraag en aanbod, waarbij in dit project ingezet wordt op het voorzien in de behoefte van mensen op respectabele leeftijd om in een beschermde en verzorgde woonomgeving met diverse faciliteiten te genieten van hun oude dag.

Het kleinschalige project bestaat uit de bouw van 21 ruime levensloopbestendige appartementen die allen voldoen aan certificaat WoonKeur Plus met een bijbehorende parkeergarage, voorzieningengebouw (denk aan faciliteiten zoals een verwarmd zwembad, sportruimte, een gemoedelijke ontmoetingsruimte) en omsloten park met bewegingstuin/belevingstuin.

Op dinsdagavond 26 juni 2018 presenteerde SchipVast het plan Villa Bleijenburgh voor de kandidaten die zich hadden ingeschreven voor een woning binnen dit project in Bladel. Ruim 70 geïnteresseerden kwamen luisteren naar het plan. Nick Tops van SchipVast opende de informatiebijeenkomst en lichtte het bouwplan toe, waarna Lenneke Kuijken van LEN Interieur & Styling dieper inging op het afwerkingsniveau van de woningen. Arno van den Berg presenteerde vervolgens - als verantwoordelijke voor de zorg-, service- en dienstverlening binnen Villa Bleijenburgh - wat de toekomstige bewoners mogen verwachten van het serviceniveau en de diverse mogelijkheden. Duidelijk werd dat het de bewoners aan niets zal ontbreken en dit alles in een beschermde en gemoedelijke omgeving.

Na het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure en ontvangst van de bouwvergunning, gingen we van start. De bouw is gefaseerd uitgevoerd. Eerst is het appartementengebouw met onderliggende parkeerkelder gebouwd. Daarna is de verbindingszone tussen de bestaande villa en het appartementengebouw gerealiseerd. Tot slot is de bestaande villa omgebouwd tot faciliteitengebouw en is de voor- en achtertuin flink onderhanden genomen.

Het gehele complex is opgeleverd op 1 mei 2020.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier. Voor meer informatie over de woningen en de huurmogelijkheden ga je naar het actuele huuraanbod.

Comments are closed.