Veiligheid binnen Villa Bleijenburgh

Veiligheid binnen Villa Bleijenburgh is een groot goed. Ook Navis Curae hecht hier veel waarde aan en daarom is er sinds kort een AED op locatie. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand.

Bladel, 20 november 2020