DNB-president Klaas Knot: 'Vrijesectorhuur verdient meer aandacht'
 
DNB-president Klaas Knot in zijn speech van 11 februari 2019: “De vrij sector huur verdient meer aandacht. Een omvangrijke vrije huursector kan namelijk als het drukventiel van de woningmarkt fungeren. De vrije huursector is voor de woningmarkt van essentieel belang voor de doorstroming. In de sociale huursector zijn de wachtlijsten lang en wil een grote groep huishoudens de volgende stap maken in hun wooncarrière. Een vrije-sector huurwoning in het middensegment ligt in dat geval voor de hand. Dit geldt ook voor de huishoudens die ooit een woning willen kopen, maar hier eerst nog voor willen sparen. De vrije huursector werkt idealiter als drukventiel: als de spanning in de sociale huursector oploopt, of als koopwoningen steeds duurder worden, kan via de vrije huursector wat lucht ontsnappen. Er is op dit moment echter nog te weinig aanbod van vrije-sector huurwoningen in het middensegment. In het beleid is de vrije huursector de afgelopen decennia steeds het ondergeschoven kindje geweest. De focus lag te sterk op het beleid in de sociale huursector en de koopmarkt. Waar net na de Tweede Wereldoorlog de woningvoorraad nog voor 60% uit vrije huur bestond, is daar anno 2019 nog geen 10% van over. We zien de afgelopen jaren gelukkig wel een lichte stijging van het aanbod. Middenhuur is door het Kabinet dan ook hoog op de agenda gezet."
 

 
Bron: www.DNB.nl

Bladel, 12 februari 2019